Talande webbLyssna

Enkät - Ansökan strandskyddsdispens

Vi vill bli bättre! Svara gärna på några korta frågor nedan så att vi kan utveckla våra e-tjänster.

Innehåll

Vad tycker du om e-tjänsten?
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt
E-tjänsten fungerade: