Talande webbLyssna

Enkät - Bygglov, rivningslov och marklov

Vi vill bli bättre! Svara gärna på några korta frågor nedan så att vi kan utveckla våra e-tjänster.

Innehåll

Vilken sorts lov ansökte du om? (Det är möjligt att välja fler alternativ)
Multiple selectionVad tycker du om e-tjänsten?
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt
E-tjänsten fungerade: