Företagare

Avfall från företag

Avfall från företag ska i vissa fall hanteras på ett annat sätt än privatpersoners avfall. Du behöver skilja ut verksamhetsavfall, el-avfall, grovavfall och farligt avfall från avfall som är jämförbart med hushållsavfall. Sådant avfall ansvarar du själv för att transportera bort. För hantering av el-avfall, farligt avfall och grovavfall finns särskilda regler.

Ta hand om avfall

Du som företagare är själv ansvarig för att transportera bort avfall som inte räknas som, eller är jämförbart med, hushållsavfall.

Verksamhetsavfall som inte räknas som farligt avfall kan du transportera själv. El-avfall, farligt avfall och grovavfall ska hanteras för sig.

Företag får inte lämna verksamhetsavfall till kommunens återvinningscentraler. Det lämnar du istället till en avfallsanläggning som är särskilt avsedd för företag. I Vämdö finns Koviks återvinningscentral där du kan lämna verksamhetsavfall.

Hushållsavfall

Hushållsavfall/avfall som är jämförbart med hushållsavfall lämnar du i ett vanligt sopkärl som du får genom kommunen. Om du vill lämna matavfall till kompostering kan du få du den utrustning du behöver genom kommunen.

Företag i skärgården

För företag i skärgården är det vanligast att lämna avfall säckvis. Du håller själv koll på hur många säckar du lämnat under en månad och redovisar på underlag som skickas ut från kommunen. Underlagen används för faktureringen.

Relaterad information