Företagare

Blanketter och rutiner för hemtjänst

Här hittar du blanketter och dokument som är relevanta för dig som hemtjänstutförare i Värmdö kommun. Dokumenten är sorterade i underkategorier. Längst ned på sidan hittar du även ett formulär för felanmälan.

Behörighet Combine

Blanketter och rutiner för tidrapportering

Riktlinjer och policys

Blanketter och rutiner för utförande av hemtjänst

Övriga blanketter och rutiner

Felanmälan
I Phoniro appen finns symbolen ”kugghjulet”, tryck på den, välj därefter ”Om appen”, se ”Registrerat telefonnamn”.