Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida

Från 28 jan 2017 till och med 14 maj 2017

Performing Craft

Medverkande: Erik Thulén, Diana Butucariu, Sandra Lundberg, Mirja Leierth och [Krig]. Curator: Terese William Waenerlund.

Performing Craft är en plattform där olika konstnärskap intar nya roller och bjuder in publiken att reflektera kring och vara medskapare till andra former av verklighet. I skärningspunkten mellan konsthantverk och performancekonst ställer de frågor om identitet, materialitet och sociala mönster.

Verken är samtidigt objekt och handling, där både konstnärerna som skapat verken och vi som möter dem kommer att delta. Här finns ett sökande efter nya uppsättningar normer, skapade av besökarnas reaktioner liksom prövandet av kroppars vilja – eller ovilja – att befinna sig i redan uppsatta ramar. Klädesplagg, använda och nyskapade, kommer också att spela en roll; när estetik och materialitet i det egna hantverket skaver och krånglar – vad säger det om att passa in, eller inte, och varför? Eller i sökandet efter en kropps historia genom dess avtryck i brukade plagg. Ett av verken prövar att vända på förhållandet mellan artist och publik; konsthantverk som en livespelning – objektet en scen – med dans, rytm, trassel, vävning och virkning i ett nyfiket sökande efter ”en idé om allt”.

Så här skriver Performing Craft på sin hemsida performingcraft.selänk till annan webbplats:

"Performing Craft är en plattform som utnyttjar kraften i det kollektiva. Projektet syftar till att undersöka och synliggöra konsthantverkets performativa potential och lyfta fram de normgranskande kvalitéer som finns i skärningspunkten mellan dessa praktiker."

Performing Craft är ett fortgående projekt som tar sin början på Gustavsbergs Konsthall, varifrån det kommer att vandra vidare till andra utställningsmiljöer, utvecklas och förändras från plats till plats.

Medverkande konstnärer: Diana Butucariu, Mirja Leierth, Sandra Lundberg, Erik Thulén och [krig] Curator och projektledare: Terese William Waenerlund

Utställningen pågår 28 januari - 14 maj 2017.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar