Överenskommelsen Värmdö

Värmdö kommun vill öka samverkan med idéburna organisationer, föreningar och näringslivets aktörer i syfte att utveckla och stärka arbetet inom det sociala området och inom integrationsarbetet.

Aktuellt

Summering av året som gått

Vi håller nu på att sammanfatta alla goda intryck som vi har fått under förra årets alla möten. De kommer att färdigställas och läggas ut på hemsidan inom kort.

Drop-in rådgivning med Coompanion

Vill ni starta socialt företag? Du kan få kostnadsfri rådgivning i Värmdö kommunhus under måndagseftermiddagarna i höst.

7 november klockan 14:00 - 18:00*

14 november klockan 14:00 - 18:00*

21 november klockan 14:00 - 18:00*

5 december klockan 14:00 - 18:00*

12 december klockan 14:00 - 18:00*

*Möten efter 17:00 måste förbokas.

Läs mer på Coompanions hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ring 0707-26 48 02.

En skrivargrupp bildas

Under hösten påbörjas arbetet med att skapa en "skrivargrupp". Gruppen ska formulera villkor och principer för Värmdös lokala överenskommelse.

Läs mer och nominera till skrivargruppen här

Bakgrund

I januari 2016 tillsatte kommunstyrelsen en utredningskommitté som under projektnamnet ”Överenskommelsen Värmdö” arbetar för att utveckla dialogen mellan idéburna organisationer, föreningar och näringslivets aktörer.

Genom ökad samverkan mellan kommunen och lokala idéburna organisationer ska Överenskommelsen leda till att arbetet inom det sociala området, och inom området integration, kan utvecklas och förbättras – allt för att fördjupa välfärden för kommunens invånare och brukare.

Överenskommelsen i praktiken

I praktiken innebär arbetet med Överenskommelsen Värmdö att kommunen bjuder in civilsamhället, föreningar, organisationer, kulturutförare, näringsliv och unga till en serie dialoger. Målet med dialogerna är att få en samsyn kring behov och möjligheter att samverka på den sociala arenan och för att underlätta integrationen i kommunen.

Dialogerna ska mynna i ett avtal – en överenskommelse – om långsiktig dialog och samarbete som beskriver hur parterna ska jobba och samverka för att tillsammans skapa en positiv utveckling inom valda områden.

Under resans gång ämnar dialogerna resultera i partnerskapsavtal mellan kommunen och enskilda idéburna organisationer kring specifika frågor/verksamheter. En modell för att formulera ett sådant partnerskap är en IOP – Idéburet offentligt partnerskap – som tagits fram av Forum.

Här kan du läsa mer om IOPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flera vinster

De idéburna organisationerna är viktiga för samhället i stort och för vår kommun. De bidrar till att utveckla demokratiska tankar och många organisationer vågar prova nya sätt att arbeta på. Deras insatser påverkar i många fall människors levnadsvillkor till det bättre.

En viktig aspekt av arbetet med Överenskommelsen Värmdö är att stärka de lokala idéburna organisationerna i sitt självständiga arbete för välfärden. Genom en överenskommelse om långsiktig samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga kan mångfalden av utövare och leverantörer öka – vilket i sin tur ökar valfriheten för våra medborgare.

Nationell förlaga

Överenskommelsen Värmdö har en nationell förlaga. Den nationella Överenskommelsen är en samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer - både inom det sociala området och området integration. Syftet är att stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer. Nationellt är ett 50-tal organisationer anslutna. Läs också mer om den nationella överenskommelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6 principer

I den nationella Överenskommelsen finns sex gemensamma principer som grund för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga. Principerna handlar om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Läs mer om principernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dialog för samsyn

Information/dialog om hur ett utökat samarbete kan ske kommer att ges under ett flertal träffar/möten på olika platser i kommunen med start hösten 2015. Information om kommande mötestillfällen hittar du här.

Kontakt

Vill du veta mer om Överenskommelsen eller anmäla ditt intresse att delta vid nästa informationstillfälle? Vänligen kontakta oss på overenskommelsen@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-03-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation