Dialogmöten 2016-2017

Det första dialogmötet om Överenskommelsen Värmdö hölls hösten 2015. Under 2016 har sedan sju ytterligare möten hållits. Kommande möten hittar ni på denna sida.

Material från genomförda möten 2016 finns att ta del av under dokument i högerspalten.

Kommande möten

Datum för nästa möte är inte satt.

Kontakt Överenskommelsen Värmdö

Vill du veta mer om Överenskommelsen vänligen kontakta oss på overenskommelsen@varmdo.se, eller hör av dig till ansvariga politiker:

Britt Lindmark:070-238 55 15

Mica Nordström: 073-775 47 74, 08-570 471 26

Johnny Tedenfors: 070-548 34 24

 

Senast publicerad: 2017-01-25