Tyck till

Nominera till skrivargruppen

Som ett led i arbetet med att skapa en lokal Överenskommelsen i Värmdö skapas nu en ”skrivargrupp” bestående av personer från föreningar/organisationer, företag och kommunen. Syftet med skrivargruppen är att formulera villkoren och principerna för det fortsätta samarbetet. 

På denna sida kan du nu nominera den du vill ska representera din organisations intresseområde i skrivargruppen.

Skrivargruppens organisation

Skrivargruppen kommer bestå av personer från föreningar/organisationer, företag och kommunen. Civilsamhället representeras av åtta personer och kommunen representeras av fyra förtroendevalda och fyra tjänstemän.

Civilsamhället har delats upp i sju områden, där idrottsföreningar, seniorer, unga, funktionsvarierade, samfund/stiftelser och näringslivsorganisationer kommer att ha en representant vardera. Vidare kommer intresse-, hjälp-, kultur-, väg-, villaföreningar samt samfälligheter att tillsammans representeras av två personer.

Alla representanter i skrivargruppen har samma möjlighet att påverka arbetet. Nominera en person till skrivargruppen längre ner på sidan.


Skrivargrupp överenskommelsen

Klicka på bilden för att förstora

Nominera till skrivargruppen

Här kan du nominera den person du vill ska representera ditt område.

Vid nominering gäller:

  • En röst/nominering per person.
  • Du får nominera person från annan förening/organisation
  • Personen som nomineras skall vara mantalsskriven i Värmdö Kommun

Nomineringen är öppen till och med den 31 januari 2017. De som fått flest nomineringar inom respektive område kommer sedan att läggas upp på hemsidan för omröstning fram till och med sista februari. Skrivargruppen kommer att utses och offentliggöras under april 2017 och därefter påbörja sitt arbete.

Kontakt Överenskommelsen Värmdö

Vill du veta mer om Överenskommelsen vänligen kontakta oss på overenskommelsen@varmdo.se, eller hör av dig till ansvariga politiker:

Britt Lindmark:070-238 55 15

Mica Nordström: 073-775 47 74, 08-570 471 26

Johnny Tedenfors: 070-548 34 24

Senast publicerad: 2016-11-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation