Skrivargrupp

Som ett led i arbetet med att skapa en lokal Överenskommelsen i Värmdö skapas nu en ”skrivargrupp” bestående av personer från föreningar/organisationer, företag och kommunen. Syftet med skrivargruppen är att formulera villkoren och principerna för det fortsätta samarbetet. 

 

Rösta fram en representant för idrottsföreningarna

Under januari 2017 fanns möjlighet att nominera representanter till skrivargruppen.

Inom gruppen Idrottsföreningar inkom många nomineringar och en omröstning de nominerade emellan är nu öppen fram till 31 mars.  

Alla bosatta i Värmdö får rösta. En röst per person gäller. Rösta på din kandidat nedan.


Sista dag att rösta är den 31 mars klockan 23.59.
Jag röstar på  *

Skrivargruppen kommer att utses och offentliggöras under april 2017 och därefter påbörja sitt arbete.

Skrivargruppens organisation

Skrivargruppen kommer bestå av personer från föreningar/organisationer, företag och kommunen. Civilsamhället representeras av åtta personer och kommunen representeras av fyra förtroendevalda och fyra tjänstemän.

Civilsamhället har delats upp i sju områden, där idrottsföreningar, seniorer, unga, funktionsvarierade, samfund/stiftelser och näringslivsorganisationer kommer att ha en representant vardera. Vidare kommer intresse-, hjälp-, kultur-, väg-, villaföreningar samt samfälligheter att tillsammans representeras av två personer.

Alla representanter i skrivargruppen har samma möjlighet att påverka arbetet.

Skrivargrupp överenskommelsen

Klicka på bilden för att förstora

Kontakt Överenskommelsen Värmdö

Vill du veta mer om Överenskommelsen vänligen kontakta oss på overenskommelsen@varmdo.se, eller hör av dig till ansvariga politiker:

Britt Lindmark:070-238 55 15

Mica Nordström: 073-775 47 74, 08-570 471 26

Johnny Tedenfors: 070-548 34 24

 

Senast publicerad: 2017-03-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation