Skrivargrupp

Som ett led i arbetet med att skapa en lokal Överenskommelsen i Värmdö skapas nu en ”skrivargrupp” bestående av personer från föreningar/organisationer, företag och kommunen. Syftet med skrivargruppen är att formulera villkoren och principerna för det fortsätta samarbetet. 

Skrivargruppens organisation

Skrivargruppen består av personer från föreningar/organisationer, företag och kommunen. Civilsamhället representeras av åtta personer och kommunen representeras av fyra förtroendevalda och fyra tjänstemän.

Civilsamhället har delats upp i sju områden, där idrottsföreningar, seniorer, unga, funktionsvarierade, samfund/stiftelser och näringslivsorganisationer kommer att ha en representant vardera. Vidare representeras intresse-, hjälp-, kultur-, väg-, villaföreningar samt samfälligheter tillsammans av två personer.

Alla representanter i skrivargruppen har samma möjlighet att påverka arbetet.

Civilsamhällets representanter

  • Idrottsrörelsen representeras av Ingela Lantz, Parkour Friends
  • Funktionsvarierade representeras av Snezana Stankovic, Ren Service
  • Näringslivet representeras av Camilla Etell, Värmdö företagarförening
  • Seniorerna representeras av Christer Hedberg, PRO
  • Ungdomen representeras av Saga Lagerström, VK Ung/ Värmdös ungdomsråd
  • Samfunden representeras av Kamilla Arlestrand, Svenska Kyrkan
  • Övriga organisationer/föreningar representeras av Anna Blomqvist, Enkärrets samfällighetsförening och Camilla Lien, Föreningen Skärgårdsmuséet

 

Skrivargrupp överenskommelsen

Klicka på bilden för att förstora

Kontakt Överenskommelsen Värmdö

Vill du veta mer om Överenskommelsen vänligen kontakta oss på overenskommelsen@varmdo.se, eller hör av dig till ansvariga politiker:

Britt Lindmark:070-238 55 15

Mica Nordström: 073-775 47 74, 08-570 471 26

Johnny Tedenfors: 070-548 34 24

 

Senast publicerad: 2017-04-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation