Befolkning

Värmdö kommun har drygt 41 100 invånare och är en av landets snabbast växande kommuner. Många söker sig till Värmdö kommun för att bo nära natur, skärgård och storstad.

I Gustavsberg, som är kommunens centralort, bor ungefär 15 700 invånare.

Unga och äldre

Värmdö har en relativt ung befolkning för att många av inflyttarna är unga barnfamiljer som söker ett naturnära småhusboende. Men andelen äldre ökar i och med att de som flyttade in under rekordåren i slutet av 80-talet och början av 90-talet blir äldre.

Tillväxt över tid

Värmdö har i likhet med Stockholmsregionen en snabb tillväxt - befolkningen i Värmdö ökar med cirka en och en halv procent per år, 500 till 600 invånare. Som jämförelse har regionen ökat med drygt en och en halv procent och riket med knappt en procent. Tillväxten varierar över tiden, främst beroende på den allmänna konjunkturen.

Under en period när kommunen växte snabbast i landet låg ökningen på tre procent. Långsiktigt räknar kommunen med en tillväxt på mellan knappt två och drygt tre procent. Kommunens prognoser redovisar därför två alternativ som baseras på en lägre och en högre takt i bostadsbyggandet. En kommun- och en delområdesprognos sammanställs i början på året baserat på befolkningsdata från Statistiska centralbyrån, SCB (se länkar till höger).

Tillväxten kommer främst att ske i kommunens tätorter och i väl belägna förändringsområden. I perifera delar av kommunen som till exempel skärgården är det möjligt att utvecklingen är negativ och då främst i de yngre åldrarna.

År 2020?

År 2020 räknar kommunen med att ha mellan 45 000 och 48 000 invånare och år 2030 mellan 51 000 och 57 000 invånare.

Prognoser och detaljerade uppgifter

I kommunprognosen finns uppgifter om utvecklingen för de närmaste tio åren samt prognoser för olika åldersklasser. Motsvarande uppgifter finns för Gustavsberg, Ingarö, Värmdölandet, Djurö/Stavsnäs samt skärgården i delområdesprognosen.

Från Statistiska centralbyrån, SCB eller kommunen kan mera detaljerade uppgifter om folkmängd i delområden och åldersgrupper fås.

Se dokument i högerspalten på den här sidan.

Mer information om Värmdös befolkning hittar du på Statistiska centralbyrån, SCB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2016-08-19