Tyck till

Information till förtroendevalda

Det här är information till dig som är förtroendevald i Värmdö kommun.

Här hittar du bland annat övergripande information om styrande dokument, tid för sammanträden och länk till handlingar samt kontaktuppgifter. Information som finns här ska ge er en bra grund att stå på samt säkerställa att ni vet hur ni får tillgång till både arbetsverktyg och information. Vår förhoppning är att ni ska känna er väl mottagna.  


Datum då du blev invald i nämnd/styrelse i kommunfullmäktige *
Jag är... *Publicering av personuppgifter på internet *
För att vi ska kunna kontakta dig som förtroendevald behöver vi lagra dina personuppgifter. Detta gör vi i förtroendemannasystemet TROMAN. Observera att personnummer endast lagras internt och aldrig kommer att publiceras - av säkerhetsskäl kommer vi även att be dig om ditt personnummer separat, inte i detta formulär. På hemsidan idag publicerar vi som standard de förtroendevaldas namn, uppdrag, partibeteckning och Värmdö e-postadress. Vi kan även publicera telefonnummer.Senast publicerad: 2017-08-31