Tyck till

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
22 februari 2017

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

​Se webbsändningen från sammanträdet >>

Driften av porslinsmuseet övergår till Nationalmuseum

Ett rörande enigt kommunfullmäktige beslutade att driften av Gustavsbergs porslinsmuseum övergår till Nationalmuseum. Detta innebär att Nationalmuseum kommer att bli ansvarig för Porslinsmuseets verksamhet medan kommunen kommer att tillhandahålla lokalerna, Torkhuset i Gustavsbergs hamn. Avtalet träder i kraft 1 april 2017, under förutsättning att Kooperativa förbundet godkänner avtalet.

Ingen privatisering av Gustavsgården

Förslaget om att konkurrensutsätta det särskilda boendet för äldre, Gustavsgården, avslogs. Samtliga ledamöter var eniga om beslutet. 

Camilla Broo - ordförande i Porslinsmuseet AB

Stellan Folkesson befriades från uppdraget som ordförande i Porslinsmuseet AB och Camilla Broo valdes.

Senast publicerad: 2017-02-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation