Politiska sekreterare

Värmdö kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Det innebär bland annat att samordna partiets kommunikation och att utveckla den politiska verksamheten och de politiska idéerna.

Sekreterarna har sin anställning i kommunen, men med särskilda undantag som gör att anställningarna är knutna till politiska mandat och begränsade till mandatperioder.

Följande politiska sekreterare arbetar i Värmdö kommun:

 

Erik Glimvik (M) 94 %

Helena Håkansson (L) 40 %

Ulf Kjellson (KD) 29 %

Ina Ununger (C) 29 %

Linda Nygren (S) 82 %

Ove Karlsson (SD)

Patricio Ruiz Vergara (MP) 30 %

Filip Joelsson (MP) 6 %

Hann Thorell (MP) 6 %

Liv Simonsen (V) 30%Senast publicerad: 2017-04-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information