Politiska sekreterare

Värmdö kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Det innebär bland annat att samordna partiets kommunikation och att utveckla den politiska verksamheten och de politiska idéerna.

Sekreterarna har sin anställning i kommunen, men med särskilda undantag som gör att anställningarna är knutna till politiska mandat och begränsade till mandatperioder.

Följande politiska sekreterare arbetar i Värmdö kommun:

Peder Westerlund (M) 90 %, (L) 2 %, (KD) 1 %, (C) 1 %

Helena Håkansson (FP) 40 %

Stefan Dozzi (KD) 10 %

Ulf Kjellsson (KD) 19 %

Christina Svenby (C) 15 %

Lars Alenfalk (C) 14 %

Linda Nygren (S) 62 %

Mats Skoglund (V) 30 %

Michael Grau (SD) 38 %

Jaqueline Fahlander (MP) 30 %

Hanna Thorell (MP) 6 %

Filip Joelsson (MP) 6 %


Senast publicerad: 2016-06-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information