Politiska sekreterare

Värmdö kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Det innebär bland annat att samordna partiets kommunikation och att utveckla den politiska verksamheten och de politiska idéerna.

Sekreterarna har sin anställning i kommunen, men med särskilda undantag som gör att anställningarna är knutna till politiska mandat och begränsade till mandatperioder.

Följande politiska sekreterare arbetar i Värmdö kommun:

 

Vakant (M)

Helena Håkansson (L) 40%

Ulf Kjellsson (KD): 29%

Ina Ununger (C): 29%

Linda Nygren (S): 82%

Michael Grau (SD): 38%

Ruiz Vergara Patricio (MP): 30%

Hanna Thorell (MP): 6%

Filip Joelsson (MP): 6%

Mats Skoglund (V): 30%Senast publicerad: 2017-02-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information