Tyck till

Utskott inom kommunstyrelsen

Ett utskott är en grupp inom kommunstyrelsen som har hand om en viss fråga. I Värmdö kommun finns tre utskott.

Planutskottet

Planutskottet behandlar frågor om kommunens fysiska planering.

Ledamöter

Fredrik Sneibjerg (L) (ordförande)

Monica Pettersson (M) (1:e vice ordf.)

Karolina Krystek (S) (2:e vice ordf.)

Malin Bellander (M)

Ina Ununger (C)

Mikael Lindström (S)

Filip Joelsson (MP)

Ersättare

Allan Sooman (L)

Anders Josephson (KD)

Jan-Olof Landqvist (S)

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet behandlar övriga ärenden.

Ledamöter

Monica Pettersson (M) (ordförande)

Fredrik Sneibjerg (L) (1:e vice ordf.)

Mikael Lindström (S) (2:e vice ordf.)

Jan Dolk (KD)

Karin Aaseby (S)

Ersättare

Ina Ununger (C)

Anders Josephson (KD)

Linda Nygren (S)

Krisledningsutskottet

Ledamöter

Monica Pettersson (M) (ordförande)

Fredrik Sneibjerg (L) (1:e vice ordf.)

Mikael Lindström (S) (2:e vice ordf.)

Marie Bladholm (M)

Malin Bellander (M)

Allan Sooman (L)

Ina Ununger (C)

Jan Dolk (KD)

Karin Aaseby (S)

Magnus Danielsson (S)

Hanna Thorell (MP)

Mats Skoglind (V)

Christer Löfving (SD)

 

 

Senast publicerad: 2016-10-12

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation

Mer information