Delaktighet och information

Tre mått används för att mäta medborgarnas möjlighet till delaktighet och information i kommunens verksamheter. Måtten utgörs av underlag från SKL, SCB och en egenmätning utförd av kommunen.

Kommunens hemsida får ett gott betyg i mätningen och innehåller svar på många vanliga frågor. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling är likvärdigt med genomsnittet för landets kommuner. Däremot upplever medborgarna själva att de inte har en godkänd nivå av insyn och inflytande över kommunens verksamhet.

Kommunen tar till sig resultatet och arbetar ständigt med att förbättra medborgarnas möjlighet till deltagande.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom delaktighet och information kan du läsa om i denna sammanställning.


Senast publicerad: 2016-06-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation