Kommunens effektivitet

Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat man får ut av nedlagda resurser. Alltså hur mycket man får för pengarna och hur effektiva kommunens insatser är.

I området effektivitet ingår kostnads- och effektivitetsmått inom förskola, skola, särskilt boende, hemtjänst samt grupp- och serviceboende enligt LSS. För majoriteten av måtten uppvisar Värmdö ett resultat som är i nivå med genomsnittet för landets kommuner.

97 procent av elever i årskurs 6 har godkänt på de nationella proven och 91,5 procent av elever i årskurs 9 är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Elevernas syn på skolan och undervisningen har förbättrats från föregående år, från 68 procent nöjda 2014 till 73 procent nöjda i 2015 års undersökning.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom effektivitet finner du i denna sammanställning.

Senast publicerad: 2016-06-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation