Talande webbLyssna

Kommunens tillgänglighet

Tillgängligheten handlar om hur lätt eller svårt det är att komma i kontakt med kommunen och hur långa väntetider som kommunen har inom olika verksamheter. Kort sagt, hur snabbt kan du få hjälp?

Inom området tillgänglighet används mått som visar hur enkelt det är att få svar på frågor via telefon och e-post, öppettider på bibliotek, återvinningscentraler och simhallar samt hur lång väntetid det är för att få plats på särskilt boende eller förskola.

Värmdö kommun får 83 procent av maxpoängen när det gäller gott bemötande då Värmdös medborgare tar kontakt med kommunen via telefon eller e-post vilket är över genomsnittet för riket.

Andelen medborgare som får svar på e-post inom två dagar har ökat med tio procent medan andelen medborgare som får svar på fråga ställd per telefon inom 60 sekunder har ökat med fem procent. Däremot behöver svarstiden för telefon förbättras då kommunen har ett sämre resultat än genomsnittet för deltagande kommuner.

Väntetiden för att få en plats på särskilt boende har ökat marginellt i jämförelse med 2015, från 26 till 28 dagar. Värmdös genomsnittliga väntetid är dock långt under rikets genomsnitt på 57 dagar.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom tillgänglighet finner du i denna sammanställning.

Senast publicerad: 2017-11-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation