Kommunens almanacka

Vinnarbild Almanacka 2017 "Kommungränsen vid Oxdjupet" av Stefan Tonström

Du som bor i Värmdö kommun får varje år i december en lokal almanacka med kortfattad information om kommunens alla verksamheter, med tyngdpunkt på miljöfrågor.

Almanackan delas ut till alla hushåll i Värmdö kommun under december. Förutom fina bilder innehåller den också kortfattad information om kommunens olika verksamheter med tyngdpunkt på miljöfrågor.

Har du av någon anledning inte fått almanackan kan du hämta en i kommunens kontaktcenter på Skogsbovägen 9-11.  

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Senast publicerad: 2017-02-08

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation