Talande webbLyssna

Kulturstipendier

Värmdö kultur- och fritidsnämnd delar årligen ut två kulturstipendier, ett vuxenstipendium och ett ungdomsstipendium. Stipendiesumman är 20 000 kronor för varje stipendium.

Kulturstipendierna delas ut till personer eller grupper som är bosatta i Värmdö. Stipendierna ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden.


Ungdomskulturstipendiet delas ut till en person på 18–25 år med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område.

Hur söker eller nominerar jag?

Kulturstipendierna kan du söka för egen räkning eller för en grupps räkning. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Ansök eller nominera via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göra. Förslagen ska lämnas in till kulturnämnden senast den 1 mars. Ange om det gäller kulturstipendium för vuxen eller för person på 18–25 år, ditt namn, stipendiatens namn, din adress och ditt telefonnummer. Skicka också med en motivering till varför just du, din grupp eller den du nominerar ska få utmärkelsen.

Stipendieutdelningen sker i samband med nationaldagsfirandet 6 juni i Gustavsberg.

Stipendiater 2016

Kulturstipendiet

Tobias Nyström tilldelas kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium på 20 000 kr.

Motivering

Tobias är en sångbegåvning som kommit långt i sin utveckling mot att nå den yppersta eliten inom opera och dramatik. Hans engagemang för att utveckla sina färdigheter inspirerar andra.

Ungdomskulturstipendiet

Alvina Jakobsson och Simon Landqvist delar på kultur- och fritidsnämndens ungdomskulturstipendium på 20 000 kr.

Motiveringar

Alvina Jakobsson tilldelas årets ungdomskulturstipendium för sin spännande talang för att omvandla lera till kraftfulla verk med en underliggande, ömtålig, subtilitet. En materialnyfikenhet som inspirerar och för vidare det keramiska kulturarvet i modern tappning.

Simon Landqvist tilldelas årets ungdomskulturstipendium för sin mångsida musikaliska och flitiga begåvning som omfattar både körsång och slagverksinstrument. Simon är en ung musiker med de egenskaper och förvärvade förmågor som behövs för att komma långt inom musikvärlden.

Stipendiaterna tilldelas 10 000 kr vardera.

Kulturstipendiater 2015

Kulturstipendiet

Anja Bigrell tilldelas Värmdö kommuns kulturstipendium för att möjliggöra inspelning av barnmusikskiva.

Ungdomskulturstipendiet

Kevin Lembke, pianist som vill bli kyrkomusiker. Kevin har tagit lektioner i nio år på Värmdö Kulturskola och hos privatlärare inom orgelmusik, och hans gymnasiearbete var en konsert i Gustavsbergs kyrka. Kevin spelar i Värmdö kulturskolas Jazzensemble och Nacka Symphonic Band samt sjunger i Gustavsbergs kammarkör.

Senast publicerad: 2017-01-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation