Tyck till

Folkomröstning om skolorganisationen

Den 25 maj 2014 hölls en folkomröstning i Värmdö gällande den kommande skolorganisationen.

En kommun eller ett landsting kan besluta om att ha en kommunal folkomröstning. Ibland tas initiativet till folkomröstningen av de som bor i kommunen. I lagen om kommunala folkomröstningar står det vilka som har rösträtt, vem som ska besluta om folkomröstningen och hur den ska gå till.

Bakgrund till folkomröstningen

Hösten 2013 samlade Folkinitiativet i Värmdö in cirka 3 800 namnunderskrifter gällande en ny skolorganisation. Frågeställningen som låg till grund för namninsamlingen löd så här:

”Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet.”


I oktober fattade kommunfullmäktige beslut om att folkomröstningen skulle genomföras den 25 maj 2014, samma dag som valet till EU-parlamentet. Frågeställningen på röstsedeln formulerades enligt det förslag som låg till grund för namninsamlingen. De röstande kunde välja att rösta ja, nej eller blankt.

Resultatet från folkomröstningen

Valdeltagandet uppgick till 38,3 % och ja-sidan fick 75 % av rösterna. Du hittar resultatet i sin helhet här

Senast publicerad: 2016-06-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation