Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Trädgårdsanläggare APL/lärling

Lärlingsutbildningen Trädgårdsanläggare är utbildningen för dig som vill utbilda dig för arbete inom trädgårdsbranschen.

Utbildningen ges i samarbete mellan Komvux Värmdö och Säby Säteri där eleverna får praktisk träning.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig bred kunskap med fokus på trädgårdsskötsel och anläggning. Du får grundläggande kunskaper i bland annat växtkunskap, markens och växternas biologi, trädgårdsodling, skötsel av utemiljöer och hantering av trädgårdsmaskiner.

Praktik och teori varvas i de olika kurserna. Du är på Säby Säteri två dagar i veckan med klassen och läraren, och tre dagar ute på din individuella APL-/lärlingsplats. Du söker själv din APL-plats.

Kurser

Orienteringskurs

Beskärning och trädvårdlänk till annan webbplats

Skötsel av utemiljöerlänk till annan webbplats

Trädgårdsanläggning 1länk till annan webbplats

Hantverk - introduktionlänk till annan webbplats

Trädgårdsodlinglänk till annan webbplats

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bärlänk till annan webbplats

Trädgårdsmaskinerlänk till annan webbplats

Växtkunskap – fastighetsskötsellänk till annan webbplats

Växtkunskap 2länk till annan webbplats

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar toitalt 1050 poäng / 52 veckor.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska/ Grundläggande svenska som andraspråk alternativt göra ett nivåtest som visar att du att du har tillräckliga språkkunskaper för att kunna ta till dig utbildningen och kommunicera på din APL-plats.

Kursstart

Utbildningen startar den 2 mars 2020

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation