Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Trädgårdsanläggare lärling

Lärlingsutbildningen Trädgårdsanläggare är utbildningen för dig som vill utbilda dig för arbete inom trädgårdsbranschen.

Utbildningen ges i samarbete mellan Komvux Värmdö och Säby säteri, och en stor del av tiden är praktisk träning hos Säby säteris anläggningar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig bred kunskap med fokus på trädgårdsskötsel och anläggning. Du får grundläggande kunskaper i bland annat växtkunskap, markens och växternas biologi, trädgårdsodling, skötsel av utemiljöer och hantering av trädgårdsmaskiner.

Praktik och teori varvas i de olika kurserna. Du är i skolan 1-2 dagar i veckan och resten av dagarna på din lärlingsplats.

Kurser

Beskärning och trädvård

Skötsel av utemiljö

Trädgårdsanläggning 1 och 2

Trädgårdsanläggning specialisering

Trädgårdsodling

Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär

Trädgårdsmaskiner

Växtkunskap – fastighetsskötsel

Växtkunskap 2

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar toitalt 1000 poäng / 50 veckor.

Förkunskapskrav

Grundläggande svenska/ Grundläggande svenska som andraspråk alternativt göra ett nivåtest som visar att du att du har tillräckliga språkkunskaper för att kunna ta till dig utbildningen och kommunicera på din APL-plats.

Kursstart

Utbildningen börjar den 5 mars 2018.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation