Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Kurser inom digitalt skapande

Ämnet digitalt skapande handlar om att skapa, gestalta och kommunicera med digitala verktyg. Du får arbeta med olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik, och får kunskaper om digitala verktyg för skapande och plattformar för digitalt samarbete. Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla förståelse av övergångar mellan analoga och digitala skapandeprocesser.

Digitalt skapande 1

Kursen behandlar analoga och digitala skapandeprocesser, digitala verktyg för skapande och gestaltande och samarbetsformer vid digitala produktioner. Du får lära dig om olika digitala verktyg, programvara och hårdvara som används för digitalt skapande. Du får också kunskaper om presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner, t.ex. internet, digitala tryck och olika lagringsmetoder.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: