Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Kurser inom matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.

Matematik är grundläggande för t.ex. informationsteknik, och är ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Sök matematik orienteringskursen!

Denna kurs är obligatorisk att söka för alla som läser matematik på Komvux Värmdö. Att vara anmäld till orienteringskursen innebär att du har tillgång till extra räknetid med handledning för att klara kursen i matematik.

Matematik 1a

Kursen ska ingå i yrkesinriktade gymnasieutbildningar.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar linjära ekvationer, grundläggande geometri, beskrivande statistik samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats

Matematik 1b

Kursen ska ingå i examen motsvarande ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmet.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar linjära ekvationer, procent, grundläggande logik, sannolikhetslära, statistiska metoder, samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matematik 1c

Kursen ska ingå i examen motsvarande naturvetenskapliga eller tekniska programmet.

Kursen bygger på kunskaper som förvärvats i grundskola eller motsvarande. Den behandlar trigonometri, vektorer, linjära ekvationer, procent, grundläggande logik, sannolikhetslära, statistiska metoder, samt strategier och tillämpningsområden för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats

Matematik 2a

Kursen bygger på kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar beräkning med potenser, kvadrerings- och konjugatregeln, problemlösning med hjälp av linjära ekvationer och beräkningar med andragradsekvationer, fördjupning inom geometri, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats

Matematik 2b

Kursen bygger på kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar beräkningar med potenser, exponentialtekvationer, kvadrerings- och konjugatregeln, problemlösning med hjälp av linjära ekvationer och beräkningar med andragradsekvationer, , imaginära tal, viss geometri, egenskaper hos andragradsekvationer och andragradsfunktioner, fördjupning inom statistik, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats

Matematik 2c

Kursen bygger på Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursen behandlar logaritmer, kvadrerings- och konjugatregeln, exponential-, andragrads- samt rotekvationer, imaginära tal, viss geometri, fördjupning inom statistik, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matematik 3b

Kursen bygger på kurserna Matematik 2a, 2b eller 2c.

Kursen behandlar polynom, rationella uttryck, härledning och användning av deriveringsregler, primitiva funktioner, integraler, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matematik 3c

Kursen bygger på kurserna Matematik 2a, 2b eller 2c.

Kursen behandlar absolutbelopp, cirkelns ekvation och enhetscirkeln, härledning och användning av deriveringsregler, primitiva funktioner, integraler, samt strategier för matematisk problemlösning.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Matematik 4

Kursen bygger på kurserna Matematik 3b eller 3c.

Matematik 4 handlar bland annat om bevismetoder och trigonometri.
Vi fortsätter och fördjupar oss i derivata från matematik 3.

Vi skissar grafer och deras asymptoter och introducerar differentialekvationer.

Vi ägnar oss även åt integraler och komplexa tal.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matematik 5

Kursen bygger på kurserna Matematik 4.

Matematik 5 innehåller en hel del diskret matematik: mängdlära, kongruensräkning,
talföljder och induktionsbevis, kombinatorik samt grafteori.

Vi fördjupar oss även i differentialekvationer från matematik 4.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Matematik specialisering vektor/matris

Kursen startar januari 2019. Mer information kommer snart.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: