Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Kurser inom naturkunskap

Ämnet naturkunskap är tvärvetenskapligt och har sin grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Naturkunskap 1a 1

Kurskod: NAKNAK01a1


Kursen omfattar följande moment: Vad är ett naturvetenskapligt förhållningssätt? Hållbar utveckling: energi, klimat, ekosystempåverkan mm. Människans sexualitet, sexuell hälsa.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturkunskap 1a 2

Kurskod: NAKNAK01a2

Kursen omfattar följande moment: Bioteknik ur ett evolutionärt och etiskt perspektiv. Möjligheter och konsekvenser rörande bland annat genteknik. Hälsa och hur livsstilen påverkar hälsan.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturkunskap 1b

Kurskod: NAKNAK01b

Kursen omfattar följande moment: Vad är ett naturvetenskapligt förhållningssätt? Hållbar utveckling: energi, klimat, ekosystempåverkan mm. Bioteknik ur ett evolutionärt och etiskt perspektiv. Möjligheter och konsekvenser rörande bland annat genteknik. Hälsa och hur livsstilen påverkar hälsan.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturkunskap 2

Kurskod: NAKNAK02

Kursen omfattar bland annat ett grundläggande kemiavsnitt. Evolution och hur vår världsbild vuxit fram. Människokroppens anatomi och fysiologi. Fördjupning kring det naturvetenskapliga arbetssättet. Laborationer.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: