Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Kurser i svenskt teckenspråk för hörande

Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning.

Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används.

Svenskt teckenspråk för 
hörande 1

Kurskod: SVTSVT01

Vi lär oss producera och avläsa och förstå varandras tecknande i enkla vardagliga samtal, dialoger och presentationer. Vi arbetar med bokstavering, att bygga upp ett bas-teckenförråd, grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur, icke-manuella signaler, vardagsfraser, instruktioner, meddelanden och korta sammanhängande berättelser.

Vi övar upp den språkliga säkerheten och strategier för att lösa språkliga problem. Vi tar också upp vardagsliv, livsvillkor och historia i de olika sammanhang där teckenspråk används och använts.

Skolverkets information om kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: