Till kommunens startsida
Komvux Värmdö

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen omfattar totalt 280 yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar ungefär 1,5 års studier (5 p=1 vecka).

Kurser som ingår i utbildningen

Kurs

Poäng

Bygglov

40 p

Kontroll och tillsyn

40 p

Den kommunala förvaltningen

10 p

Kommunikation och bemötande

10 p

Arkitektur- och kulturhistoria

30 p

Samhällsplanering

10 p

Byggteknik

45 p

Hållbarhet

10 p

Miljöbalkens koppling till plan- och bygglagen

10 p

Lärande i arbetslivet

70 p

 

Här kan du läsa mer om om innehållet i de olika kurserna.

Utbildningen genomförs på heltid och distans med föreläsningar och seminarier en gång /månad i Gustavsberg. Varje tisdagskväll håller vi föreläsningar via vår digitala lärplattform. Föreläsningarna spelas in och du kan ta del av dem när det passar dig. Via lärplattformen håller vi också seminarium. Verkliga projekt och problemställningar kommer i stor utsträckning att ersätta traditionella läroböcker.

En stor del av utbildningen utgörs av LIA, lärande i arbetslivet. LIA innebär att du är ute på en arbetsplats och skaffar dig kunskaper i det praktiska arbetslivet. Under LIA-perioden får du uppgifter som du ska lösa självständigt. Du hittar själv en arbetsplats där du kan gå LIA, med stöd och råd av utbildningsledaren.

Möjlighet till tillgodoräknande

Om du har kunskaper och erfarenheter som motsvarar de som ingår i någon av kurserna kan du tillgodoräkna dig de kunskaperna och behöver inte läsa den kursen. 

Här kan du läsa mer om tillgodoräknande.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition
Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se 

Besöksadress:
Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information