Talande webbLyssna

Dialog och samverkan

Värmdö kommun värnar om sitt näringsliv, och arbetar för att företagare ska ha goda förutsättningar att etablera sig och bedriva verksamhet i kommunen.

Dialogmöten

En levande dialog mellan kommunen och näringslivet är en förutsättning för Värmdös fortsatta utveckling. Kommunen anordnar, ibland i samverkan med representanter för näringslivet eller andra parter, regelbundna möten för företagarna i kommunen.

Nätverk för företagare

Värmdö kommun samverkar med flera olika företagsnätverk och föreningar för att stärka och stödja näringslivsutveckling och tillväxt för dig som företagare.

Mer information om nätverk för företagare


Senast publicerad: 2018-07-05

Kontakt

foretag@varmdo.se

 

Sofia Brorsson
Näringslivschef

Merith Fröberg
Näringslivsutvecklare

Kristin Jörnsved
Näringslivsutvecklare

Claudia Quas
Näringslivsutvecklare

 

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation