Frukostklubben

Frukostklubben erbjuder kommunens företagare en möjlighet att inhämta ny kunskap och samtidigt, under informella former, bygga nätverk med andra Värmdöföretagare.

Frukostklubben arrangeras av Värmdö kommun i samarbete med Värmdös näringslivsorganisationer, som turas om att vara värd för frukostmötena.

En mötesplats för Värmdös företagare

Frukostklubben ska utgöra en mötesplats där Värmdös företagare kan mötas och nätverka under avslappnade och inspirerande former. Vid varje Frukostklubb finns tid för mingel då du som företagare kan berätta om din verksamhet, dela ut broschyrer och visitkort, eller hitta nya samarbetspartners. Självklart får du ta med en gäst utifrån.

Frukostklubben arrangeras av Näringslivsenheten, och är ett samarbete mellan kommunen och Värmdös näringslivsorganisationer.

Datum för Frukostklubben 2017

Fredag 24/3 kl. 7.30-9.30 Program meddelas senare

Onsdag 10/5 kl. 7.30-9.30 Program meddelas senare

Onsdag 13/9 kl. 7.30-9.30 Program meddelas senare

Tisdag 24/10 kl. 7.30-9.30 Program meddelas senare

Onsdag 22/11 kl. 7.30-9.30 Program meddelas senare

 

 

Senast publicerad: 2017-02-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation