Strategisk partnering

Värmdö kommun har ingått ett samarbetsavtal med Arcona AB/Veidekke i syfte att involvera kommunens företag i arbetet med olika byggprojekt i Värmdö.

Ett första informationsmöte hölls i maj 2016. Informationsmöten hålls återkommande. Inbjudningar publiceras på den här sidan.

Senast publicerad: 2017-03-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation