Talande webbLyssna

Regionala samarbeten

Värmdö kommun deltar i olika regionala samarbeten i syfte att utveckla näringslivet i Stockholmsregionen och kommunen.

Stockholm Archipelago

Stockholm Archipelago är ett samverkansprojekt mellan 13 offentliga parter; 9 skärgårdskommuner, Stockholm Läns Landsting, Länsstyrelsen Stockholms Län och Skärgårdsstiftelsen. Värmdö kommun har medverkat sedan starten 2015, då projektet inleddes som en del i Tillväxtverkets satsning Hållbar destinationsutveckling i Stockholms skärgård

Projektets syfte är att bidra till en starkare besöksnäring i skärgården, huvudsakligen genom marknadsföring av Stockholms skärgård på internationella marknader. Projektet bedriver också kompetensförstärkande verksamhet för företagare i Stockholms skärgårdskommuner, bland annat i avsikt att stärka exportmognad.

Besöksnäring är en starkt växande bransch i hela landet, och tillväxten är stark även i Stockholms skärgård. Analyser visar på positiv utveckling gällande exempelvis arbetstillfällen, gästnätter och företag.

Stockholm Archipelago samlar näringsliv, politiker och tjänstemän från de medverkande parterna för att diskutera utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård. Här kan du se en film från seminariet den 9 november 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygds- och skärgårdsstrategi

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen är ett regionövergripande dokument med syfte att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Strategin gäller till och med 2030.

Inom ramen för Landsbygds- och skärgårdsstrategin har de samverkande parterna utarbetat webbsidan stockholmarchipelago.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Webbsidan samlar turistinformation om Stockholms skärgård från Nynäshamn i söder till Östhammar i norr, i syfte att underlätta för besökaren att planera sin resa.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen. Partnerskapets syfte är att, genom ett fördjupat samarbete mellan kommunerna, attrahera utländska investeringar till regionen.

Arbetet är indelat i investeringsfrämjande arbete, internationell marknadsföring och näringslivsservice/NKI. Den internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm – the Capital of Scandinavia.

I partnerskapet ingår 55 kommuner i 8 län.


Senast publicerad: 2018-03-12

Kontakt

Sofia Brorsson
Enhetschef Näringslivsenheten
08-570 470 19
sofia.brorsson@varmdo.se

Claudia Quas
Näringslivsutvecklare/besöksnäring
08-570 472 25
claudia.quas@varmdo.se

Kristin Jörnsved (föräldraledig tom. maj 2019)
Näringslivsutvecklare/kompetensutveckling
08-570 474 09
kristin.jornsved@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar