Tyck till
Talande webbLyssna

Strategisk plan för näringslivsarbete

I den strategiska planen för näringslivsarbetet beskriver kommunen de utgångspunkter som ligger till grund för näringslivsarbetet. Planen slår fast hur kommunen vill att näringslivet ska utvecklas, och vad kommunen ska fokusera på för att förbättra förutsättningarna för företagande, så att företagare vill, kan och vågar växa i Värmdö.

Den strategiska planen konkretiserar de principer som anges i kommunens Näringslivspolicy:

  • Värmdö är en plats där företag vill, kan och vågar växa, och
  • där företagare, kommun och civilsamhälle arbetar tillsammans för att utveckla kommunen till en plats för innovationer och hållbar utveckling i ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv 

Strategisk plan för näringslivsarbete anger tre huvudsakliga fokusområden för det strategiska näringslivsarbetet:

  • Förenklad vardag för företagare
  • Växande företag och fler arbetstillfällen
  • Samhällsplanering för ett växande näringsliv

Här kan du läsa Strategisk plan för näringslivsarbete


Senast publicerad: 2019-07-03

Kontakt

foretag@varmdo.se


Sofia Brorsson
Näringslivschef

Kristin Jörnsved
Näringslivsutvecklare

Christina Larsson
Näringslivsutvecklare


Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se


Mer kontaktinformation

Länkar