Tyck till
Talande webbLyssna

Kontakta näringslivsenheten

Kontaktinformation

Sofia Brorsson
Enhetschef Näringslivsenheten
08-570 470 19
sofia.brorsson@varmdo.se

Claudia Quas
Näringslivsutvecklare/besöksnäring
08-570 472 25
claudia.quas@varmdo.se

Maria Rylander Masoumi
Näringslivsutvecklare/kompetensutveckling
08-570 474 09
maria.rylander-masoumi@varmdo.se

Kristin Jörnsved (föräldraledig tom. 2018.12.31)
Näringslivsutvecklare/kompetensutveckling
08-570 474 09
kristin.jornsved@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se