Tyck till
Talande webbLyssna

Starta och driva förskola

Enskilda anordnare av förskoleverksamhet måste ansöka om godkännande hos kommunen för att få bidrag. Kommunen ansvarar sedan för tillsyn av fristående förskolor.

Starta och driva fristående förskola

Alla som planerar att starta en skola eller förskola är skyldiga att sex veckor i förväg göra en anmälan till kommunens bygg-och miljöavdelning. Förskolor och skolor är anmälningspliktiga enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, §38.

Miljöavdelningen bedriver regelbundet tillsyn på alla kommunens skolor och förskolor, vilket sker vartannat år. Vid inspektionen kontrolleras bland annat skolan eller förskolans egenkontrollprogram som måste finnas skriftligt i verksamheten enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll. Verksamhetens egenkontrollprogram ska bland annat innehålla följande rutiner:

 • Rengöring och städning
 • Hygien och smittskydd
 • Underhåll av lokalen
 • Ventilation
 • Radon
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Förvaring och transport av farligt avfall
 • Kemikaliehantering
 • Kontroll av varmvattentemperatur med avseende på legionella
 • Tobakspolicy

Anmälningsavgiften för skolor och förskolor är enligt 2019 års taxa 9600 kronor.

Den årliga avgiften för skolor och förskolor varierar beroende på verksamhetens storlek.

Sanktionsavgifter vid utebliven anmälan

Om ovanstående anmälningspliktiga verksamheter bedrivs utan anmälan till bygg- och miljöavdelningen utgår miljösanktionsavgifter i efterhand.

 • Statlig miljösanktionsavgift vid försummad anmälan kostar 3000 kronor.
 • Handläggningsavgift till kommunen vid försummad anmälan kostar 3150 kronor.

Tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet för godkända fristående förskolor.

Läs mer om Värmdö kommuns tillsynsplan.

Lokaler

För att skydda människors hälsa ställs det höga krav på lokaler för offentlig verksamhet, speciellt inom barnomsorg och undervisning,

Information om anmälningsplikt, tillstånd och avgifter

Senast publicerad: 2017-12-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation