Talande webbLyssna

Hygienverksamhet

Vissa verksamheter som utför hygieniska behandlingar ska anmälas till kommunen senast sex veckor innan verksamheten startar. Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga är fotvård, hudvård där man använder lansetter, akupunktur och tatuerare.

Det är som sagt inte alla hygienverksamheter som är anmälningspliktiga. Vad som avgör om en hygienverksamhet är anmälningspliktig eller inte är om det finns en risk för blodsmitta.

Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter är de som har behandlingar där man använder verktyg för att penetrera huden. I dessa behandlingar finns det alltid en risk för att blodsmitta kan uppkomma om man inte har goda rutiner för att hålla en god hygien. Exempel på verksamheter som kräver en anmälan är:

  • tatuering
  • piercing
  • fotvård
  • hudvård där man använder lansetter
  • akupunktur

Verksamhet utan anmälningsplikt

Verksamheter som utför hygieniska behandlingar där man inte använder verktyg som ska penetrera huden är inte anmälningspliktiga. Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt är massörer, frisörer och liknande. Bygg- och miljöavdelningen utför dock tillsyn av dessa verksamheter.

Anmälan

En anmälan ska inkomma senast sex veckor innan verksamhetens start. Vid anmälan fyller du i en blankett. I blanketten står även vilka bilagor du behöver skicka med.

Blankett för anmälan om verksamhet med hygienisk behandling.

Avgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Detta är en engångsavgift. För tillsyn av verksamheten tas en årlig avgift ut enligt fastställd taxa.

Vad händer om jag inte anmäler min verksamhet?

Om anmälan inte inkommer innan verksamheten startat är kommunen skyldiga att besluta om miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan av verksamhet är en avgift om 3000 kr som tillfaller staten. För handläggning av ärendet tar bygg- och miljöavdelningen ut en avgift om 3150 kr.

Senast publicerad: 2019-09-19