Talande webbLyssna

Inventera och sanera PCB

PCB är en grupp miljögifter som användes i byggnader 1956–1973. PCB finns kvar i många byggnader och måste inventeras och i vissa fall saneras. Detta ska då redovisas och anmälas till kommunen.

Om du äger en byggnad som omfattas av förordning om PCB med meralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska du inventera och eventuellt sanera byggnaden.

Redovisa inventering

Byggnader som uppfördes eller renoverades under åren 1956–1973 ska vara inventerade senast den 30 juni 2008. Du som inte genomfört en inventering måste göra detta. Resultatet av inventeringsarbetet ska sedan redovisas till bygg- och miljöavdelningen. Blankett för inventering finns hos sanerapcb.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Fyll i och skicka in till kommunen. Visar provresultaten på halter över 500 mg/kg ska sanering ske.

Ägare till småhus behöver inte inventera PCB.

Anmäl sanering

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sanering sker och att den genomförs på bästa sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Tre veckor innan en sanering påbörjas ska verksamhetsutövaren anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen för samråd om metoden. Fyll i blanketten "Anmälan om sanering" hos sanerapcb.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka den till kommunen.

Slutdatum för sanering av PCB

Halter över 500 mg/kg 

1. Byggnad/anläggning som har uppförts eller renoverats 1956–1969 med halter över 0,0500 viktprocent (500 mg/kg) ska vara sanerad senast den 30 juni 2014. (gäller inte om byggnaden/anläggningen uppfyller kraven i punkt 2, 3, 4 eller 5). 

2. Industribyggnad som har uppförts eller renoverats 1956–1973 med halter över 0,0500 viktprocent (500 mg/kg) ska vara sanerad senast den 30 juni 2016

3. Byggnad/anläggning som har uppförts eller renoverats 1970–1973 med halter över 0,0500 viktprocent (500 mg/kg) ska vara sanerad senast den 30 juni 2016

4. Om PCB-produkten har använts inomhus med halter över 0,0500 viktprocent (500 mg/kg) ska den vara sanerad senast den 30 juni 2016

5. I samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998 med halter över 0,0500 viktprocent (500 mg/kg), ska byggnaden vara sanerad senast den 30 juni 2016.

Halter mellan 50 mg/kg och 500 mg/kg 

1. För byggnader eller anläggningar som innehåller fogmassa eller golvmassa med halter på 0,0050–0,0500 (50 mg/kg–500 mg/kg) ska massan avlägsnas i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Undantag 

Bygg- och miljöavdelningen får bestämma en senare tidpunkt för saneringen om:

  • en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren 
  • massan sitter mycket svåråtkomligt 
  • det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt 
  • det finns andra särskilda skäl. I så fall måste bygg- och miljöavdelningen meddela en specifik tidpunkt då saneringen senast ska vara utförd.

Senast publicerad: 2019-02-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation