Kolloverksamhet, LSS

Här finns information för dig som är eller vill bli utförare av kollo LSS i Värmdö kommun.

Valfrihet tillämpas inom kolloverksamhet för personer som omfattas av personkrets 1. Verksamheten är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet med insatsen kan dels vara att ge närstående möjlighet till avlastning men också att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte. Insatsen kan även syfta till att ge den enskilde möjlighet till personlig utveckling.

Alla som uppfyller kraven får sedan teckna avtal med kommunen – antalet utförare begränsas inte.

Ansökan

Värmdö kommun rekommenderar att ansökan lämnas elektroniskt via e-avrop. Sökanden som saknar konto kan kostnadsfritt registerna sig på www.eavrop.comlänk till annan webbplats

Gå in på eavrop.com via länken nedan för att se pågående upphandling

https://www.e-avrop.com/varmdo/e-Upphandling/Default.aspxlänk till annan webbplats

Dokument för utförare

Styrdokument

Policy för rökfri arbetstid

Alkohol- och drogpolicy

Kostpolicy

 

Senast publicerad: 2017-02-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation