Talande webbLyssna

Starta livsmedelsverksamhet

För dig som vill starta livsmedelsverksamhet finns här tips och råd om vad du bör tänka på när det gäller bland annat registrering och anmälan, riskklassificering och kontrolltid.

Om du vill starta eller ta över en verksamhet med livsmedelshantering (t.ex. restaurang, livsmedelsbutik, café eller kiosk) måste din livsmedelsverksamhet anmälas till kommunen innan du får öppna. Detta gäller även för vissa dricksvattenanläggningar. Läs mer om dricksvatten i verksamheter.

Anmälningsplikten gäller även vid förändringar i verksamheten, exempelvis om du byter lokal, utökar produktionen eller börjar hantera mer riskfyllda livsmedel.

Anmälan om registrering

Har du e-legitimation kan du göra din anmälan om ny verksamhet/ändring av verksamhet via e-tjänst, i annat fall skickar du in en blankett.

Gör anmälan om registrering och ändring av livsmedelsverksamhet via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för registrering och ändring av livsmedelsverksamhet

En anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska innehålla följande uppgifter:

  • Uppgifter om livsmedelsföretagarens namn, adress, organisations-/person-/samordningsnummer.
  • Lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • Beskrivning av verksamhetens art och omfattning.

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att informera kommunen i god tid innan du öppnar, senast 2 veckor innan du planerat att starta verksamheten. Förutom detta måste alla livsmedelsföretag uppfylla lagstiftningens krav gällande exempelvis egenkontroll och lokal och utrustning måste vara passande.

Att tänka på vid registrering

  • Anmäl din verksamhet minst två veckor innan du startar/byter ägare eller gör andra förändringar.
  • Du som är företagare är ansvarig för att verksamheten uppfyller alla lagkrav. Kommunen gör ingen förhandsgranskning av anläggningen.
  • I samband med registreringen betalar du som företagare en registreringsavgift på 1 075 kronor.
  • En årlig kontrollavgift ska också betalas för de kontrollbesök som kommunen kommer att genomföra. Hela summan av den årliga kontrollavgiften ska betalas, oavsett vilken tidpunkt på året som företaget registreras.

Om du inte skickar in en anmälan om registrering innan du påbörjar din livsmedelsverksamhet gör kommunen en åtalsanmälan.

Vad händer sen?

Efter det att du skickat in din anmälan om registrering kommer du att få ett beslut inom två veckor som talar om att du är registrerad i kommunens register över livsmedelsverksamheter. När du har fått detta beslut kan du påbörja verksamheten.

Riskklassificering och kontrolltid

I samband med registreringen kommer vi även att riskklassificera verksamheten. Riskklassificeringen gör vi för att bedöma hur mycket kontrolltid verksamheten ska ha och baseras på de uppgifterna du lämnat. Vi bedömer bland annat i vilken omfattning och vilken typ av livsmedel som verksamheten hanterar samt kunskapen hos livsmedelsföretagaren.

En verksamhet med stora risker blir tilldelad mer kontrolltid och betalar en högre avgift. I princip betyder detta att verksamheter med större risker i sin hantering, exempelvis restauranger, betalar en högre avgift än de verksamheter som endast hanterar färdigförpackade livsmedel.

Riskklassificeringen och den kontrolltid vi kommer fram till ligger till grund för hur mycket den årliga kontrollavgiften blir (se mer information i avsnittet om avgifter).

Övrigt att tänka på

Kom ihåg att det finns en mängd regler inom andra områden än livsmedelshantering. Exempelvis kan du behöva ta kontakt med polisen om du vill använda allmän plats till en del av din verksamhet (ex. vid uteservering eller uppställning av en försäljningsvagn).

Du kan också behöva ta kontakt med byggenheten på kommunen om du ska bygga om eller vill ändra användningen av lokalen, då kan det behövas bygglov. Läs mer om bygglov.

Vill du söka serveringstillstånd ska detta ske hos Socialkontoret på kommunen. Läs mer på sidan om serveringstillstånd.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innehåller matnyttig information.

Senast publicerad: 2018-01-10