Talande webbLyssna

Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkoholdrycker. Lagen är en så kallad social skyddslag med syftet att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Skyddet för ungdomar går som en röd tråd genom den svenska lagstiftningen när det gäller alkoholförsäljningen. Social hänsyn till skydd för barn och ungdomar ska därför ges företräde när andra intressen gör sig gällande.

I Värmdö kommun är det socialnämnden som beslutar om serveringstillstånd på restaurangerna. Nämnden har också ansvar för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel. Dessutom är nämnden remissinstans till Svenska Spel i ansökningar om tillstånd för värdeautomater på restaurangerna.

Det praktiska arbetet - handläggning och beredning av ärenden, planering och utförande av tillsyn på restauranger och i butiker - utförs av kommunens tjänstemän.

Mer information om ansökan 

Avgifter

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för arbete med alkoholtillstånd. Summan du ska betala beror på typen av ärende, och kommunen skickar en faktura direkt efter att ansökan lämnats in.

Mer information om avgifter 

När behövs serveringstillstånd?

Serveringstillstånd behövs om spritdrycker, vin, starköl (> 3.5%) och andra jästa alkoholdrycker skall serveras mot betalning för att drickas på stället. Som betalning räknas också när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

Att bjuda på alkoholdrycker vid privata tillställningar utanför restaurangmiljö kräver däremot inte tillstånd. Inte heller krävs tillstånd om flera personer genom ombud eller samköp kommer överens om att köpa, och tillsammans dricka, alkoholdrycker till självkostnadspris eller om deltagarna på en privat fest dricker egna medhavda alkoholdrycker.

Det krävs inte heller serveringstillstånd om serveringen: avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Observera att samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske utan tillstånd.

Värmdö kommun arbetar för att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att förebygga och minska alkohol och drogrelaterat våld och alkoholrelaterade skador. Arbetet baseras på en modell med tre bärande delar: Samverkan, Utbildning, Tillsyn.

Arbetet sker enligt en modell som utarbetats och utvärderats av STAD – projektet (Stockholm förebygger alkohol och droger 1992–2002) inom Stockholms läns landsting.

Utbildning

Det lokala samarbetet och samarbetet med STAD, Statens folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen i Stockholms län har lett till en samlad kunskap och ett stort engagemang som gör att vi kan erbjuda barer, nattklubbar och restauranger i Värmdö och Nacka ett intressant och väl utvärderat 2-dagars utbildningspaket. Minst en gång om året, oftast i maj, ges utbildningen som vänder sig till krögare och serveringspersonal. Utbildningen ger kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen och vad man kan göra för att förhindra att dessa uppstår.

Utbildningen avslutas med ett skriftlig test som rättas av länsstyrelsen. Den som klarar testet med godkänt resultat får ett diplom.

Kostnad för kursen är 1200 kr/person exklusive moms.

Mer information om utbildningen får du genom kommunens  servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Tillsyn

Värmdö kommun har ungefär 70 serveringsställen med alkoholtillstånd. I samverkan med Skatteverket och Polismyndigheten genomför Värmdö kommun regelbunden tillsyn på kommunens serveringsställen. För att fullgöra den inre tillsynen Värmdö Kommun kontaktar också Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket genom remissförfaranden för att få kännedom om tillståndshavarens och bolagsföreträdarnas vandel och ekonomiska skötsamhet. Även kontroll av tillståndshavarnas marknadsföring i bland annat tidningar och sociala medier ingår. Kommunen granskar och analyserar även tillståndshavarnas restaurangrapporter samt får in kontinuerliga uppdateringar om bolagsändringar.

Senast publicerad: 2019-02-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument