Talande webbLyssna

Avgifter vid servering av alkohol

Kommunen har enligt alkohollagen rätt att ta ut avgifter för arbetet med serveringstillstånd.

Kommunfullmäktige bestämmer om avgifternas storlek. Ärendet påbörjas inte förrän avgiften erlagts. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås.

Betalning

Kommunen skickar en faktura direkt efter att ansökan lämnats in. Det är därför viktigt att du anger en korrekt och tydlig faktureringsadress. Med undantag av kunskapsprov kan ingen betalning göras i förskott.

När alla handlingar är inlämnade påbörjas behandlingen av din ansökan/anmälan omedelbart.

Ansökningsavgifter

Stadigvarande serveringstillstånd till
allmänhet eller slutna sällskap                                           10.500

Stadigvarande serveringstillstånd,
ägarförändring i serveringstillstånd, nytt
bolag eller överlåtelse av aktier/bolagsandelar
mer än 50 %                                                                       10.500


Stadigvarande ägarändring i serveringstillstånd.
Överlåtelse av aktier/bolagsandelar 50 %
eller mindre                                                                           4.700


Stadigvarande ändring av serveringstid eller serveringsyta                                                                         4.700


Tillfällig förändring av serveringstid eller
serveringsyta                                                                            800


Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap                                        800


Öppethållande efter kl. 01.00                                                1.200

Tillsynsavgifter

Fast tillsynsavgift är 2 600 kronor per år.

Rörlig avgift baseras på årsomsättning av alkoholdrycker.

När det gäller rörlig avgift tas ingen tillsynsavgift ut för alkoholservering understigande 10 000 kr per år.

Övrigt

Samtliga avgifter för serveringstillstånd finns under rubriken Dokument i högerspalten.

Senast publicerad: 2018-02-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information