Talande webbLyssna

Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd för alkohol är skyldig att lämna restaurangrapport varje år.

Uppgiftsskyldigheten framgår av 9 kap. 14 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) och Statens folkhälsoinstituts föreskrift FHIFS 2010:5.

Uppgifterna används av kommunen, länsstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut för tillsyn, uppföljning samt för statistikbearbetningar.

Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Vid begäran är kommunen dock skyldig att lämna ut uppgifterna till Skatteverket.

Underlag för restaurangrapporten skickas ut från kommunen.

Uppgifterna ska avse redovisningsperioden 1 januari till och med 31 december och rapporten ska lämnas in till kommunen senast 1 mars året efter redovisningsperioden.

Observera - om serveringen upphör under rapportåret ska restaurangrapport lämnas in till socialkontoret senast fjorton dagar efter att serveringsverksamheten har upphört.

Förklaringar

Normalpris

Normalpris är priset för den dryck som serveringsstället säljer mest av. Om serveringsstället säljer mest vid särskilda prissättningar som vid t.ex. happy hour så anges det priset som normalpris.

Normalpris ska anges för samtliga efterfrågade alkoholdrycker, förutsatt att det finns omsättning under året. Det är viktigt att normalpris anges för den mängd som avses på blanketten. En omräkning kan därför behöva ske till rätt mängd.

Priserna ska vara de priser som gäller vid årets slut. Priserna anges inklusive moms och avrundas till hela kronor.

Egen kryddad snaps

Om serveringsstället har framställt snaps under året anges antal liter egen kryddad snaps.

Omsättning

Om företaget har flera verksamhetsgrenar redovisas endast den verksamhet som serveringstillståndet omfattar. Om serveringsstället bedriver stadigvarande cateringverksamhet ska omsättning för denna verksamhet ingå.

Vid tillfälliga tillstånd för catering som sker i andra lokaler ska omsättningen inte räknas in.

Omsättningen under året redovisas inklusive moms och avrundas till hela kronor:

 • Mat
  Bricklunch och liknande där lättdryck ingår får i sin helhet räknas som mat. Personalmåltider tas inte med. Försäljning av mat för avhämtning ska inte räknas med om den överstiger 10 % av serveringsställets omsättning för mat.
  Alkoholdrycker som används i matlagning ingår i omsättning mat.

 • Alkoholdrycker
  Omsättning anges för varje alkoholdryck. Se under rubriken Definitioner av alkoholdrycker.

 • Lättdrycker
  Omsättning för drycker som är helt alkoholfria eller som har en alkoholhalt som inte överstiger 2,25 volymprocent. T.ex. läsk, lättöl, mjölk, kaffe, te, vatten.

Inköpta volymer

Inköpt volym anges för varje alkoholdryck. Se under rubriken Definitioner av alkoholdrycker.

Samtliga alkoholdrycker som har levererats till serveringsstället under året minskat med eventuella returer ska redovisas. Ange inköpt volym under året i hela liter.

Definitioner av alkoholdrycker

En alkoholdryck är en dryck med mer än 2,25 volymprocent alkohol.

 • Spritdrycker
  En alkoholdryck som innehåller sprit. T.ex. rom, whisky, vodka, gin, brännvin, konjak, calvados samt vissa blandningar där spritdryck ingår (till exempel alkoläsk).
 • Vin
  En alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft. Som vin ska även räknas sådant starkvin som i framställningen har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt om högst 22 volymprocent. T.ex. sherry, madeira, tokay och portvin.
 • Andra jästa alkoholdrycker
  En alkoholdryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl. T.ex. olika former av fruktviner, mjöd (honungsvin), cider.
 • Folköl och starköl
  En alkoholdryck som framställts genom jäsning av torkat eller rostat malt som huvudsaklig extraktgivande ämne. Öl med en alkoholhalt över 2,25 och högst 3,5 volymprocent benämns Folköl.
  Öl med en alkoholhalt över 3,5 volymprocent benämns Starköl.

Övrigt

Tänk på att programmera in i kassaregistret de alkoholdrycker som omfattas av serveringstillståndet samt få en uppdelning av försäljningen efter alkoholdrycker.

Senast publicerad: 2014-03-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument