Talande webbLyssna

Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkoholdrycker. Lagen är en så kallad social skyddslag med syftet att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Skyddet för ungdomar går som en röd tråd genom den svenska lagstiftningen när det gäller alkoholförsäljningen. Social hänsyn till skydd för barn och ungdomar ska därför ges företräde när andra intressen gör sig gällande.

I Värmdö kommun är det socialnämnden som beslutar om serveringstillstånd på restaurangerna. Nämnden har också ansvar för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel. Dessutom är nämnden remissinstans till Svenska Spel i ansökningar om tillstånd för värdeautomater på restaurangerna.

Det praktiska arbetet - handläggning och beredning av ärenden, planering och utförande av tillsyn på restauranger och i butiker - utförs av tjänstemän på utvecklingsavdelningen.

Mer information om ansökan

Avgifter

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för arbete med alkoholtillstånd. Summan du ska betala beror på typen av ärende, och kommunen skickar en faktura direkt efter att ansökan lämnats in.

Mer information om avgifter

När behövs serveringstillstånd?

Serveringstillstånd behövs om spritdrycker, vin, starköl (> 3.5%) och andra jästa alkoholdrycker skall serveras mot betalning för att drickas på stället. Som betalning räknas också när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

Att bjuda på alkoholdrycker vid privata tillställningar utanför restaurangmiljö kräver däremot inte tillstånd. Inte heller krävs tillstånd om flera personer genom ombud eller samköp kommer överens om att köpa, och tillsammans dricka, alkoholdrycker till självkostnadspris eller om deltagarna på en privat fest dricker egna medhavda alkoholdrycker.

Det krävs inte heller serveringstillstånd om serveringen: avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Observera att samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall kunna ske utan tillstånd.

Värmdö kommun arbetar för att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att förebygga och minska alkohol och drogrelaterat våld och alkoholrelaterade skador. Arbetet baseras på en modell med tre bärande delar: Samverkan, Utbildning, Tillsyn.

Arbetet sker enligt en modell som utarbetats och utvärderats av STAD – projektet (Stockholm förebygger alkohol och droger 1992–2002) inom Stockholms läns landsting.

Samverkan

Sedan hösten 2004 arbetar en referensgrupp bestående av kommun, polis, lokala krögare och vaktbolag för att bland annat ta fram utbildningar för restaurangägare och personal.

Utbildning

Det lokala samarbetet och samarbetet med STAD, Statens folkhälsoinstitut och Länsstyrelsen i Stockholms län har lett till en samlad kunskap och ett stort engagemang som gör att vi kan erbjuda barer, nattklubbar och restauranger i Värmdö, Nacka och Tyresö ett intressant och väl utvärderat 2-dagars utbildningspaket. Minst en gång om året, i maj, ges utbildningen som vänder sig till krögare, serverings- och dörrpersonal. Utbildningen ger kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen och vad man kan göra för att förhindra att dessa uppstår.

Utbildningen avslutas med ett skriftlig test som rättas av länsstyrelsen. Den som klarar testet med godkänt resultat får ett diplom.

Kostnad för kursen är 1200 kr/person exklusive moms.

Mer information om utbildningen får du genom kommunens  servicecenter på telefon 08-570 470 00.

Tillsyn

Värmdö kommun har ungefär 70 serveringsställen med alkoholtillstånd. I samverkan med alkoholhandläggaren på socialkontoret, hälso- och miljöförvaltningens livsmedelsinspektör, polis- och brandskyddsmyndighet genomför socialkontorets restauranginspektörer regelbunden tillsyn på samtliga serveringsställen i kommunen. I maj 2005 antog socialnämnden en policy och riktlinjer för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd.

Senast publicerad: 2019-02-14