Talande webbLyssna

Starta fristående skola

Här finns information och råd för dig som vill starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem i Värmdö kommun.

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem krävs tillstånd från Skolinspektionen samt att anmälan gjorts till Bygg- och miljökontoret. Skolinspektionen behandlar ansökan om tillstånd utifrån skollagen med tillhörande förordningar och läroplaner.

Länk till Skolinspektionen finns i högerspalten.

För att få att starta och driva följande verksamheter måste du anmäla det till kommunen:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola
 • specialskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter

Anmälan

En anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälan ska innehålla de ritningar och uppgifter beträffande lokaler och verksamheter som krävs för att nämnden ska kunna bedöma förutsättningarna för att miljöbalkens krav på miljöanpassning och god hygien uppfylls. Även tillbyggnad och större ändring av en verksamhet ska anmälas.

Livsmedelshantering

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska de anmälas till Bygg- och miljökontoret. Livsmedelsfrågorna handläggs separat från verksamhetsfrågorna.

Mer information om livsmedelshantering

Lokaler

För att skydda människors hälsa ställs det höga krav på lokaler för offentlig verksamhet, speciellt inom barnomsorg och undervisning.

Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet för undervisningslokaler. För hantering av anmälan tar Bygg- och miljökontoret ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Mer information om anmälningsplikt, tillstånd och avgifter

Senast publicerad: 2014-02-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information