Talande webbLyssna

Oljeavskiljare

Fastighetsägare och verksamhetsutövare ansvarar för att det spillvatten som släpps ut från fastighetens vatten- och avloppsinstallation till det allmänna nätet inte innehåller olja.

Spillvatten från verksamheter som hanterar oljehaltiga ämnen ska ha en oljeavskiljare installerad för att undvika att olja släpps ut till kommunens ledningssystem.

Ett extra stort behov av dialog kan uppkomma i samband med debatter i media, ärenden som är kontroversiella och vid olika typer av kriser.

En oljeavskiljare dimensioneras utifrån vilket typ av vatten som tillförs den, till exempel oljehaltigt tvättvatten, dagvatten med risk för oljespill eller spillrisk i en verkstad.

Därför kan samma verksamhet vara i behov av flera olika oljeavskiljare.

 • Efter oljeavskiljaren ska det finnas en provtagningsbrunn eller motsvarande där ett kontrollprov på utgående vatten kan tas.  
 • En oljeavskiljare behöver regelbunden tömning för att fungera
 • En oljeavskiljare är till för att avskilja olja och fungerar därför inte som en allmän reningsanläggning. Till exempel avskiljs inte metaller i biltvättvatten speciellt bra i en oljeavskiljare.  

Verksamheter där oljeavskiljare krävs

 • Garage och lager
 • Bensinmack
 • Bilverkstad
 • Bilrekonditioneringsservice
 • Bilskrotar
 • Motor- och serviceverkstäder
 • Fordonstvättar
 • Industrier med oljiga produkter
 • Parkeringshus, parkeringsdäck
 • Tanktvättar


Senast publicerad: 2019-09-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation