Talande webbLyssna

Vattenverksamhet för företag

Vattenverksamhet är åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Vid arbete och byggande inom ett vattenområde krävs generellt tillstånd och ibland behövs endast en anmälan. Det kan även behövas dispens från strandskyddet. Samma regler gäller för företagare som för privatpersoner.

Läs mer om vattenverksamhet.

Senast publicerad: 2018-06-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information