Tyck till

Upphandlingar och inköp

Femhundrakronorssedlar i hög

När en kommun köper in varor och tjänster ska det ske genom en upphandling som säkerställer att det offentligas medel tillvaratas på bästa sätt..

När en tjänst eller vara upphandlas tas våra skattepengar tillvara på bästa möjliga sätt. Det garanterar också att inköp sker på ett affärsmässigt korrekt sätt.

Här har vi samlat information om upphandlingsprocessen, regler för upphandling och om hur du kan bli leverantör till kommunen.

Senast publicerad: 2017-01-19