Inköp, regler och policy

Värmdö kommun strävar efter att genomföra upphandlingar på ett öppet, affärsmässigt och effektivt sätt. Leverantörer ska behandlas likvärdigt. De krav som ställs ska vara proportionerliga mot det som upphandlas.

Kommunens verksamheter ska få tillgång till varor, tjänster och entreprenader med rätt funktion, rätt kvalitet, hög säkerhet till bästa möjliga pris och minsta möjliga miljöpåverkan.

Ramavtal

För att underlätta inköp och effektivisera upphandlingsverksamheten tecknar kommunen ramavtal för varor och tjänster som köps ofta. Ramavtal är avtal som träffas med företag för att fastställa villkoren för senare kontrakt under en given tidsperiod.

Ramavtalen är bindande och ska alltid utnyttjas vid beställningar av varor och tjänster inom det aktuella området.

Mer information finns i upphandlingspolicyn i högerspalten.

Senast publicerad: 2014-09-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation