Tyck till

Regler för upphandling

Värmdö kommun följer de EU-direktiv och lagar som gäller för upphandling. De mest förekommande är Lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Så lämnar du anbud

Besvara förfrågningsunderlaget och lämna in ditt anbud.

Innan du lämnar in anbudet:

  • Se till att du har senaste versionen av underlaget. Kontrollera att du har fyllt i och bifogat alla begärda handlingar
  • Lämna därefter in ditt anbud elektroniskt via e-avrop.
  • När du har lämnat in ditt anbud har vi mycket begränsade möjligheter att ta emot kompletterande uppgifter, enligt LOU.

Under anbudstiden:

  • Ställ dina eventuella frågor via e-avrop.
  • Läs frågor och svar.
  • Läs igenom alla dokument.
  • Håll dig uppdaterad på ändringar i underlaget.

Kammarkollegiet ger mer information

Kammarkollegiet har tagit fram en webbplats som ger stöd och vägledning inom offentlig upphandling - Upphandlingsstöd.se. Se länk i högerspalten.

Senast publicerad: 2015-02-20