Tyck till

Funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning eller ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp, enligt LSS.

Om du själv inte kan tillgodose dina vardagliga behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att ansöka hjälp och stöd från din kommun.

Stöd enligt lagen

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, gäller för personer med olika former av funktionsnedsättning, till exempel utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar den dagliga livsföringen.

Du kan också söka stöd enligt Socialtjänstlagen.

Senast publicerad: 2017-06-30