Ava Assistans & hemtjänst

Det är ditt hem som är vår arbetsplats och vi lägger stor vikt vid respektfullt bemötande, kontinuitet och ditt eget inflytande. Vi utformar din omsorg och väljer personal tillsammans med dig.

Vi ger möjlighet till att man som anhörig till en kund kan få anställning hos oss för att utföra en del av hjälpinsatserna. Man blir anställd och arbetar på samma villkor som vår övriga personal.

Vi erbjuder:

  • Hemtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning
  • Ledsagar/avlösarservice enligt Sol och LSS

Geografiskt område: Djurö/Stavsnäs, Gustavsberg, Ingarö och Värmdölandet

Verksamhetsansvariga: Ayse Roza Kaplan

Speciell kompetens: Våra anställda är erfarna, utbildade och talar svenska. Har du ett annat modersmål så ordnar vi personal som talar det språk du talar och som har god erfarenhet och kännedom om din kultur.

Särskilda kundåtaganden: Vi erbjuder hushållsnära tjänster av olika slag med skattereduktion.

Hemsida:www.avaomsorg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress: Anders Reimers Väg 17 bv, 117 50 Stockholm

Telefon: 08 604 55 19 alternativt 073 67 67 334

Fax: 08 604 55 20

E-post:info@avaomsorg.se

Information i dokumentform

Ett informationsblad om hemtjänstutföraren kan laddas ned via länken nedan:

Informationsblad om Ava Assistans och hemtjänst

Senast publicerad: 2017-05-11