Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Från 14 jun 2014 till och med 21 sep 2014

OBS: Denna aktivitet har passerat

Från Kina till Sverige – ett millennium av porslinshistoria
14 juni – 21 september 2014

Lördagen den 14 juni öppnar vår sommarutställning "Från Kina till Sverige – ett millennium av porslinshistoria". Författaren och konsthistorikern Lars Sjöberg inviger utställningen. Kinaexperten Björn
Gremner, känd från Antikrundan, gör en kort visning.

Man säger att porslinets vagga stod i Kina. För c:a 1000 år sedan, under Song-dynastin, tillverkades det första porslinet i Jingdezhen, i Jiangxiprovinsen i södra Kina. Alltsedan dess har Kina varit en världsledande tillverkare av porslin.

Det skulle dröja omkring 700 år innan vi i Västerlandet skulle upptäcka hemligheten med porslinet
och därefter, i början av 1700-talet, ta upp konkurrensen på hemmaplan! Idag, i det 21:a århundradet, befinner sig emellertid den västerländska porslinstillverkningen sedan lång tid i mer eller mindre konstant kris... Mycket av den moderna keramiktillverkningen har idag återförts till Kina från andra delar av världen och den internationella produktionskartan har ritats om.

Utställningen "Från Kina till Sverige – ett millennium av porslinshistoria" belyser med ett drygt hundratal unika föremål hur Kina har kunnat växa till en keramisk stormakt. Här visas keramik och porslin från de äldsta kejserliga dynastierna – Han, Tang, Song och Yuan. Vidare får vi här se unika exempel på det välkända ostindiska exportporslinet från 1600- och 1700-talen, med bl.a. några prov på det ryktbara s.k. vapenporslinet. Man räknar med att c:a 30 miljoner porslinsföremål importerades från Kina till Sverige bara under 1700-talet! Här visas också exempel på 1800-talets vackra Kantonporslin, samt det tidiga 1900-talets keramik och till sist det moderna nutida porslinet.

Det kinesiska porslinet har i alla tider utgjort en outsinlig inspirationskälla för porslinsindustrin i Europa. För att illustrera detta har vi ur våra egna samlingar hämtat ett antal exempel på hur man
också här i Gustavsberg inspirerats av den kinesiska traditionen. Från 1800-talet har vi hämtat en "kinesisk" vas med blå underglasyr, en tallrik med den kända "Blue Willow"-dekoren – samt en härlig vas från sent 1800-tal med en utanpåliggande klängande drake! Från 1900-talets Gustavsberg har vi hämtat några verk av de legendariska Gustavsbergskonstnärerna Wilhelm Kåge och Berndt Friberg och därut-över den något mer sentida Sven Wejsfelt som gärna arbetade i Berndt Fribergs anda. Alla tre var starkt inspirerade av den klassiska Songkeramiken, som i Sverige, i synnerhet under 1940- och 1950-talen, var föremål för en intensiv beundran. Här finns också kinainspirerade föremål av annat slag, såsom en "drakvalp" av Wilhelm Kåge eller en tekanna i temmokuglasyr av Stig Lindberg.

Utställningen pågår 14 juni – 21 september 2014.

Utställningen har producerats i samarbete med Björn Gremner/AntikWest AB.

Gustavsbergs Porslinsmuseums utställningsverksamhet stöds av Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Kooperativa Förbundet, samt Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar